14 Ekim 2010 Perşembe

Sun'î ilkah

"Tohum verenler dikkatle seçilmelidir. Kanunen ve tıbben müsait olanlar ırken veya dini bakımdan  müsait olmayabilirler. Ahlakı, ictimai, terbiyevi ve dini durumu inceden inceye tetkik mevzuu olmalıdır. Sıhhi vaziyet kadar ırkın da araştırılması mutlak icap etmelidir. Bu gibi faaliyetlerde çiftlerin istikbali mevzubahs olduğundan müşkülpesent davranılmalı ve icabederse sun'i ilkahlar tahdit edilmelidir.
Tohum veren kimsenin, iktidarsız babaya ırk, yapı ve karakter bakımından benzemesi gerekmektedir. Kısa boylu, esmer ve tıknaz bir baba yerine ince, uzun boylu ve sarışın biri seçildiği takdirde bu, ileride müşkül durumlara sebebiyet verebilir."

*Seksoloji Cinsi Bilgiler Mecmuası Nisan 1949, Sun'i ilkah (ilk sayı)

Hiç yorum yok: